Tilinpäätös ja toimintakertomus

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 pykälässä määrätään, että talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätös 2022Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Tilinpäätös 2021Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Tasekirja, Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015Linkki avautuu uudessa välilehdessä