Pappi ja kanttori

 

Evankelis-luterilaisen kirkon jäsen

Seurakuntayhtymän papit ja kanttorit ovat käytettävissä korvauksetta. Jos omaiset haluavat toimitukseen toisen seurakunnan papin heidän tulee itse sopia siitä haluamansa papin kanssa. He vastaavat tällöin myös mahdollisista kustannuksista.

Poikkeustapauksessa toisen kristillisen kirkon tai kristillisen yhteisön pappi voi toimittaa siunauksen, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa näin. Tästä on kuitenkin keskusteltava seurakunnan kirkkoherran kanssa (KJ 2:22).

 

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattoman hautaus

Kirkon tai kappelin luovuttamisesta sellaiseen tilaisuuteen, jota ei toimita evankelis-luterilaisen kirkkomme pappi, päättää seurakunnan kirkkoherra.

Kirkkoon kuulumattoman voi pappi siunata, jos omaiset sitä pyytävät. Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai jos pappi sielunhoidollisessa keskustellussa tai muulla tavoin saamansa käsityksen nojalla katsoo, ettei kirkolliseen hautaan siunaamiseen ole riittävästi perusteita (KJ 2:23).

 

Keskustelu papin kanssa

Kaikkien asianosaisten kannalta on tärkeää, että omaiset ovat yhteydessä siunauksen toimittavaan pappiin. Pappi ottaa yhteyttä omaisiin sopiakseen tapaamisen ajasta ja paikasta. Papin kanssaan keskustellaan omaisenne kuolemasta ja sovitaan siunauksesta ja muistotilaisuudesta. Pappi ottaa yhteyttä kanttoriin, mutta tarvittaessa omaiset voivat myös itse ottaa yhteyttä kanttoriin.