"Kiitoksen tekeminen"

Kristillisen seurakunnan perinteeseen kuuluu, että sen jäsenen kuolemasta ilmoitetaan jumalanpalveluksessa yleensä hautausta seuraavana sunnuntaina. Vanhan tavan mukaan omaiset osallistuvat tähän jumalanpalvelukseen.

Vuoden aikana poisnukkuneita on tapana muistaa pyhäinpäivänä. Silloin on illalla vainajien muistojuhla kirkossa.