Hautausmaat - eräitä määräyksiä


Yleisöllä on vapaa pääsy hautausmaille kello 7.00 ja 22.00 välisenä aikana.


Erityisinä juhla-aikoina kuten pyhäinpäivänä, jouluna ja uudenvuodenpäivänä sekä niiden aattoina ja kiirastorstaista pääsiäispäivään hautausmaat ovat avoinna yleisölle läpi vuorokauden.

Hautausmaalla noudatetaan hiljaisuutta ja arvokkuutta.

Yhteinen kirkkoneuvosto ja hautausmaahenkilökunta vastaavat rauhan ja järjestyksen säilyttämisestä.

Muutoin on huomattavaa seuraavaa:
•    Hautauksen aikana on toimitusta häiritsevä toiminta keskeytettävä.
•    Hautoja, hautausmaan istutuksia ja nurmikoita ei saa vahingoittaa.
•    Hautausmaa ei ole läpikulkupaikka.
•    Moottoriajoneuvoliikenne ja pysäköinti on sallittu vain sille osoitetulla alueella. Muilla alueilla moottoriajoneuvoa saa käyttää vain ruumiin tai hautamuistomerkin kuljettamiseen tai välttämättömään huoltoajoon. Hautausmaiden käytävien tulee kestää ajoneuvojen paino.
•    Haudalle saa asettaa kunkin hautausmaan käyttösuunnitelman mukaisen hautamuistomerkin. Muistomerkin on oltava valmis haudalle tuotaessa ja se on asennettava viipymättä. Muistomerkit asennetaan sulan maan aikana alueille, jossa ei ole yhteistä jalustakiveä.
•    Muistomerkin asentamisen jälkeen hautapaikka on siistittävä viipymättä. Jos viereistä hautaa on vahingoitettu, on se siistittävä heti. Ajoneuvolla rikotut nurmikot ja muu aiheutettu vahinko voidaan veloittaa vahingon aiheuttajalta.
•    Yksityinen työnteko haudoilla on kielletty sunnuntai- ja juhlapäivinä.
•    Koirien ulkoiluttaminen hautausmaalla on kielletty.
•    Hautausmaa ei ole lasten leikkipaikka.
•    Jätteet tulee toimittaa niille varattuihin paikkoihin.
•    Tupakanpoltto on kielletty siunauskappelissa, ruumishuoneella ja hautaustoimituksessa.
liikenne

Pietarsaaren hautausmaa syysväreissä. Johanneksenkappeli näy taustassa.
Pietarsaaren hautausmaa