TYÖTÄ TARJOLLA

Pietarsaaren suomalainen seurakunta toimii suomenkielisten parissa Pietarsaaren kaupungin ja Pedersören kunnan alueella. Olemme hallinnollisesti osa Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymää, johon kuuluu myös neljä (vuoden 2020 alusta kaksi) ruotsinkielistä seurakuntaa. 

SEURAKUNTASIHTEERIN VIRKA

Haemme avoinna olevaan seurakuntasihteerin virkaan palvelualtista ja monipuolisesta toimenkuvasta kiinnostunutta henkilöä. Tehtävässä painottuvat asiakas- ja palvelumyönteisyys, yhteistyötaidot, sekä ulkoinen että sisäinen tiedotus ja viestintä, yhteydenpito eri sidosryhmiin, sihteerintaidot sekä vahva IT-osaaminen. Edellytämme AMK-tason tutkintoa/vastaavaa tai muuta soveltuvaa tutkintoa.

Hakijan tulee olla ev.lut. kirkon jäsen. Seurakuntaelämän tuntemus ja ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Virka on vakinainen, päätoiminen ja osa-aikainen (78%, 28,5 t/vk) ja siihen sovelletaan kirkon virkaehtosopimusta. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 501 mukaan (78 %/1 744,47 €/kk). Lisäksi maksetaan työkokemuksen perusteella vuosisidonnaista palkanosaa, joka voi olla enimmillään 15 % vähimmäispalkasta. 

Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ennen tehtävän aloittamista. Koeaika on 4 kk.

Lähempiä tietoja antaa seurakuntasihteeri Kirsi Seppälä p.0403100430

Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostolle osoitetut hakemukset ja ansioluettelo tulee olla perillä 7.11.2019 mennessä: Pietarsaaren suomalainen seurakunta, PL 34, 68601 Pietarsaari tai sähköpostitse pietarsaari@evl.fi. Hakemuksia ei palauteta.

Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä julistaa haettavaksi

SUNTION viran

Pääsääntöinen työpaikka on Ähtävällä, mutta suntio hoitaa työtehtäviä myös muissa seurakuntayhtymän kiinteistöissä. Siksi oletamme, että sinulla on ajokortti ja auto käytettävissä.

Haemme seurakuntatyöhön suuntautunutta henkilöä, jolla on ammatillinen koulutus tai tutkinto tai vastaava ammatillinen osaaminen ja työkokemus.

Suntion työtehtäviin kuuluu kirkollisten toimitusten ja kirkossa pidettävien tilaisuuksien valmistelu ja osallistuminen niihin sekä kirkon puhtaanapito. Suntion vastuualueeseen kuuluu kirkon, seurakuntakodin, hautausmaan ja pappilan ulkoalueiden ylläpito sekä edellä mainittujen kiinteistöjen tekniikka ja valvonta. Työtehtäviin kuuluvat myös hautaamiset ja hoitohaudoista huolehtiminen sekä kesätyöntekijöiden työnjohto ja lisäksi varallaolo. Suntion on oltava töissä kolme viikonloppua neljästä. 

Suntiolta vaaditaan ruotsin kielen hyvää suullista taitoa ja suomen kielen tyydyttävää suullista taitoa tai ruotsin kielen tyydyttävää suullista taitoa ja suomen kielen hyvää suullista taitoa. Kielitaidot osoitetaan kielitodistuksella tai tutkinnosta saadulla todistuksella, kuten Valtioneuvoston asetuksessa suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003) säädetään.

Viranhaltijan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Virka otetaan vastaan 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan. Valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus. Koeaika on 6 kuukautta. Palkka määrätään vaativuusryhmän 403 mukaan ja ehdot virkaehtosopimuksen, viran johtosäännön ja muiden sääntöjen mukaan.

Hakuaika päättyy 2.10.2019 klo 16.00. Yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitettava hakemus ansioluetteloineen on toimitettava osoitteeseen: Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä, Ebba Brahen puistikko 2, 68600 Pietarsaari, s-posti pedersorenejdens@evl.fi. Kirjekuoreen merkki: ”Ähtävän suntio”. Hakemuksia ei palauteta. Mahdolliset haastattelut pidetään 8.10.2019.

Lisätietoja virasta antaa kiinteistöpäällikkö Daniel Wikström, 0403 10 0402.

Pietarsaari, 11.9.2019

Yhteinen kirkkoneuvosto