Avoimet työpaikat

Tällä sivulla julkaistaan Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien avoinna olevat työpaikat.

Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä julistaa haettavaksi

SUNTION viran

Pääsääntöinen työpaikka on Ähtävällä, mutta suntio hoitaa työtehtäviä myös muissa seurakuntayhtymän kiinteistöissä. Siksi oletamme, että sinulla on ajokortti ja auto käytettävissä.

Haemme seurakuntatyöhön suuntautunutta henkilöä, jolla on ammatillinen koulutus tai tutkinto tai vastaava ammatillinen osaaminen ja työkokemus.

Suntion työtehtäviin kuuluu kirkollisten toimitusten ja kirkossa pidettävien tilaisuuksien valmistelu ja osallistuminen niihin sekä kirkon puhtaanapito. Suntion vastuualueeseen kuuluu kirkon, seurakuntakodin, hautausmaan ja pappilan ulkoalueiden ylläpito sekä edellä mainittujen kiinteistöjen tekniikka ja valvonta. Työtehtäviin kuuluvat myös hautaamiset ja hoitohaudoista huolehtiminen sekä kesätyöntekijöiden työnjohto ja lisäksi varallaolo. Suntion on oltava töissä kolme viikonloppua neljästä. 

Suntiolta vaaditaan ruotsin kielen hyvää suullista taitoa ja suomen kielen tyydyttävää suullista taitoa tai ruotsin kielen tyydyttävää suullista taitoa ja suomen kielen hyvää suullista taitoa. Kielitaidot osoitetaan kielitodistuksella tai tutkinnosta saadulla todistuksella, kuten Valtioneuvoston asetuksessa suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003) säädetään.

Viranhaltijan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Virka otetaan vastaan 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan. Valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus. Koeaika on 6 kuukautta. Palkka määrätään vaativuusryhmän 403 mukaan ja ehdot virkaehtosopimuksen, viran johtosäännön ja muiden sääntöjen mukaan.

Hakuaika päättyy 2.10.2019 klo 16.00. Yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitettava hakemus ansioluetteloineen on toimitettava osoitteeseen: Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä, Ebba Brahen puistikko 2, 68600 Pietarsaari, s-posti pedersorenejdens@evl.fi. Kirjekuoreen merkki: ”Ähtävän suntio”. Hakemuksia ei palauteta. Mahdolliset haastattelut pidetään 8.10.2019.

Lisätietoja virasta antaa kiinteistöpäällikkö Daniel Wikström, 0403 10 0402.

Pietarsaari, 11.9.2019

Yhteinen kirkkoneuvosto