TYÖTÄ TARJOLLA

 

 
Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisterissa on haettavana kuuden kuukauden määräaikainen
 
Rekisterisihteerin virka
 
Virkasuhdetta on mahdollista pidentää
 
Työtehtäviin kuuluu: 
Seurakuntien jäsenrekisterin ylläpitäminen
Rekisteritietojen tallentaminen kirkon Kirjuri-jäsenrekisteriohjelmaan 
Yksityisten asiakkaiden, pankkien, asianajatoimistojen jne. palveleminen kirjoittamalla
virkatodistuksia, tekemällä sukuselvityksiä ja avioliiton esteiden tutkinnalla
Yhteistyötä seurakuntien, Digi- ja väestötietoviraston ja muiden viranomaisten kanssa
 
Virkaan valitulle annetaan ohjausta työtehtäviin ja sopivaa jatkokoulutusta. Rekisterisihteeri kuuluu Vaasan toimipisteen viiden henkilön työtiimiin. Toimipiste sijaitsee Vaasan seurakuntayhtymän kiinteistössä, Koulukatu 26-28, 65100 VAASA
 
Keskusrekisterin rekisterisihteerin pätevyysehdot ovat soveltuva ammatillinen, opistotasoinen tai korkeakoulutasoinen koulutus tai tutkinto ja ammatillinen osaaminen ja alan työkokemus. Arvostamme hyviä asiakaspalvelutaitoja ja ihmistenkohtaamistaitoja.
 
Toimistosihteeriltä vaaditaan kielisäännön mukaan ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa.
 
Virkaan voidaan valita evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.
Palkka vaativuusryhmän 501 ja virkaehtosopimuksen, viran johtosäännön ja muiden sääntöjen mukaan. Kuuden kuukauden määräaikainen virka täytetään 3.2.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. 
 
Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan osoitteeseen: Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä, Ebba Brahen puistikko 2, 68600 Pietarsaari tai pedersorenejdens@evl.fi 24.1.2020 klo 16.00 mennessä. Merkki ”Hakemus rekisterisihteeri”. Hakemuksia ei palauteta.
Lisätietoja antaa keskusrekisterin johtaja Erland Sundqvist 040 310 0492, erland.sundqvist@evl.fi.
 
Pietarsaari 10.1.2020