Hautainhoito

 

Omaisten on huolehdittava haudan hoidosta. Omaiset voivat jättää haudan seurakuntayhtymän hoidettavaksi maksua vastaan. Hautainhoitosopimukset tehdään 1, 5 tai 10 vuodeksi. Hautatoimistosta saa tietoja hinnoista.

Hoitohinnasto 1.4.2022 alkaen

Tästä voit pyytää haudanhoitotarjousta.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Auringonkukka
Auringonkukka

KUULUTUS

 

Ähtävän hautausmaalaajennuksen suunnitelmat valmistuivat syksyllä 2016. Ähtävän hautausmaan osasto 3 sisältyy suunnitelmaan ja osastolle tehdään uusi käyttösuunnitelma. Ähtävän vanhan hautausmaan osasto 3 tullaan käyttämään vanhojen muistomerkkien säilytyspaikkana ja uurnamuistolehtona hautausmaasuunnitelman mukaisesti. Alueelle on haudattu 1900 luvun alkupuolelta aina vuoteen 1936. Hautojen enemmistön osalta hautaoikeus on päättynyt.

Muistomerkkien siirtäminen

Osastolla on hautoja joiden hautaoikeus on Päättynyt. Mutta muistomerkit ovat omaisten omaisuutta. Kirkkojärjestyksen 17 luvun 12 §:ssä määrätään, että jos hautaoikeus on päättynyt ja haudalla on taiteellisesti tai historiallisesti arvokkaita rakennelmia tai muistomerkkejä, joita ei voida pitää paikallaan, ne on asetettava sopivaan paikkaan hautausmaalla tai muulla tavoin huolehdittava niiden säilyttämisestä. Luettelo kyseisistä muistomerkeistä ja suunnitelluista toimenpiteistä on seurakuntayhtymän nettisivulla www.psrky.fi sekä ilmoitustauluilla. Muistomerkit on merkitty lapuilla. Omaisille annetaan mahdollisuus ilmoittaa mielipiteensä muistomerkkejä koskevista toimenpiteistä yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitetussa kirjeessä 29.02 2020 mennessä osoitteeseen: Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä, PL 34, 68601 Pietarsaari. Kirjekuoreen merkki: ”Muistomerkki Ähtävä” tai sähköpostitse osoitteeseen pedersorenejdens@evl.fi.

Hoitamattomien hautojen kunnostuskehotus

Muutamaa ainaishautaa löytyy osastolta. Nämä haudat ovat hoitamattomia. Kirkkolain 17 luvun 5 §:n 3 momentin mukaan yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt velvoittaa kyseisen haudan hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi. Hautaoikeuden haltijan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun sitä koskeva kuulutus on julkaistu lehdessä. Hauta on kunnostettava 31.12.2020 mennessä. Luettelo kyseisten hautojen paikkanumeroista on seurakuntayhtymän nettisivulla www.psrky.fi sekä ilmoitustauluilla. Kunnostettavat haudat on merkitty lapuilla.

Lisätietoja antaa hautatoimisto, puh. 0403 100 403 tai marianne.brann@evl.fi

 

Pietarsari, 30.10.2019

Yhteinen kirkkoneuvosto

Kartta Ähtävän vanha hautausmaa, osasto 3Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kartta Ähtävän hautausmaan laajennus, uurnalehtoLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Ota yhteyttä

Hautatoimen päällikkö
Hallinto- ja talouspalvelut Hautauspalvelut
Ebba Brahen puistikko 2
68600 Pietarsaari

Palvelee hautakonttorissa hautaasioissa ja haudanhoitoasioissa.