Johtokuntien päätökset


Tällä sivulla julkaistaan johtokunnan päätöspöytäkirjat, joissa seurakunnan jäsen voi tehdä oikaisuvaatimuksen tai muutoksenhaun. Oikaisuvaatimuksen tekemistä koskevat ohjeet tai muutoksenhakuohjeet julkaistaan kunkin päätöksen yhteydessä.

Jos asia on kokonaisuudessaan salassa pidettävä, salassa pidettävästä asiasta julkaistaan vain maininta.

Pöytäkirjassa tai viranhaltijan päätöksessä julkaistaan vain tietojen saatavuuden kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjaan sisältyvät Henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimuksen määräajan tai valitusajan päättyessä.

Pöytäkirjat ja päätökset on pidettävä julkisesti nähtävillä vähintään oikaisuvaatimukselle tai muutoksenhaulle varatun ajan.

Päätökset julkaistaan pääosin ruotsiksi. Ota yhteys jos tarvitset käännöksen suomeksi.