Tietoa luottamushenkilöille

 

 

 

Kokouspalkkiot

Seurakuntaneuvostojen, yhteisen kirkkoneuvoston, yhteisen kirkkovaltuuston, johtokuntien, vaalilautakuntien sekä yhteisen kirkkoneuvoston asettamien lautakuntien ja työryhmien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti  marraskuussa 2022 kokouspalkkioista joita sovelletaan 1.1.2023 lähtien:
    
Yhteinen kirkkovaltuusto/yht. kirkkoneuvosto/seurakuntaneuvosto, johtokunnat 55,00 euroa
Lautakunnat/työryhmät 45,00 euroa
 

Puheenjohtajan ja sihteerin palkkiota korotetaan 50 %, myös yli 3 h kestävien kokousten kokouspalkkiota korotetaan 50 %.


Valtuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on 550,00 euroa.

Viranhaltijoiden kokouspalkkio on Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukainen maksimipalkkio.
Virkamiesten kokouspalkkioista säädetään Kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa, ja voi vuosien 2022-2024 sopimuksen mukaan olla korkeintaan 34,03 euroa (1.6.2022 alkaen).

 

Matkakulukorvaus

Valtuutetuille maksetaan matkakulukorvausta kodin ja kokouspaikan väliseltä matkalta. Korvauksen määrä maksetaan Verohallinnon matkakustannuskorvausten mukaan (vuonna 2023 0,53 euroa/kilometri autolla). Kokouksissa kokoussihteerillä on lista johon jäsenet voivat täyttää kilometrimäärän. joista haluavat saada korvausta. Matkakulukustannukset maksetaan kerran vuodessa jälkikäteen samalla kun kokouspalkkiotkin maksetaan (joulukuussa).