Tietoa luottamushenkilöille

 

 

 

Kokouspalkkiot

Seurakuntaneuvostojen, yhteisen kirkkoneuvoston, yhteisen kirkkovaltuuston, johtokuntien, vaalilautakuntien sekä yhteisen kirkkoneuvoston asettamien lautakuntien ja työryhmien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti joulukuussa 2014 kokouspalkkioista joita sovelletaan 1.1.2015 lähtien:
    
Yhteinen kirkkovaltuusto/yht. kirkkoneuvosto/seurakuntaneuvosto    50,00 euroa
Lautakunnat/työryhmät                                                                                 40,00 euroa
Virkamiehet                                                                                                      31,58 euroa

Puheenjohtajan ja sihteerin palkkiota korotetaan 50 %, myös yli 3 h kestävien kokousten kokouspalkkiota korotetaan 50 %.


Valtuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on 500,00 euroa.


Virkamiesten kokouspalkkioista säädetään Kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa, ja voi vuosien 2014-2016 sopimuksen mukaan olla korkeintaan 31,58 euroa (1.8.2014 alkaen).

 

Matkakulukorvaus

Valtuutetuille maksetaan matkakulukorvausta kodin ja kokouspaikan väliseltä matkalta. Korvauksen määrä maksetaan Verohallinnon matkakustannuskorvausten mukaan (vuonna 2015 0,44 euroa/kilometri autolla). Kokouksissa kokoussihteerillä on lista johon jäsenet voivat täyttää kilometrimäärän. joista haluavat saada korvausta. Matkakulukustannukset maksetaan kerran vuodessa jälkikäteen samalla kun kokouspalkkiotkin maksetaan (yleensä tammikuussa).