Talousarvio ja toimintasuunnitelma

Jokaista varainhoitovuotta varten on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakuntien toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakuntien tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020-2022

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2019-2021

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018-2020

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2017-2019

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2015-2017