Muistotilaisuus

Hautauksen jälkeen (polttohautauksessa siunaustilaisuuden jälkeen) kokoonnutaan usein muisto-tilaisuuteen. Tätä tarkoitusta varten voidaan käyttää seurakuntayhtymän tiloja. Se voidaan myös pitää vainajan tai hänen omaistensa kodissa tai jossakin muussa sopivassa tilassa.

Muistotilaisuudessa on tavallisesti esillä vainajan kuva ja sen lähellä kukkia sekä kynttilä. Omaisten toivomuksesta pappi ja kanttori osallistuvat mielellään muistotilaisuuteen.

Omaiset voivat keskustella papin kanssa muistotilaisuuden ohjelmasta. Muistotilaisuudesta muodostuu lämminhenkinen, kun siinä lauletaan vainajalle tai omaisille läheisiä virsiä ja hengellisiä lauluja. Tilaisuuteen sopiva musiikkiesitys on paikallaan ja joku omaisista, ystävistä tai työtovereista voi puheenvuorossaan muistella poisnukkunutta. Etukäteen valittu henkilö lukee adressit muistotilaisuudessa.

Mikäli adresseja on kovin runsaasti, niiden lukemisen asemasta riittää yhteinen kiitos omaisten puolesta. Muistotilaisuuden lopussa joku omaisista voi kiittää saattoväkeä mukana olosta ja osanotosta.

Muistotilaisuuden alussa on yleensä kahvi- tai ruokatarjoilu. Jos muistotilaisuus järjestetään seurakunnan tiloissa emäntä hoitaa käytännön asiat omaisten toivomusten mukaan.