Viranhaltijapäätökset


Tältä sivulta löydät pöytäkirjat seurakuntayhtymän viranhaltijoiden päätöksistä, joissa seurakuntalainen voi tehdä oikaisuvaatimuksen tai muutoksenhaun.  Oikaisuvaatimuksen tekemistä koskevat ohjeet tai muutoksenhakuohjeet julkaistaan kunkin päätöksen yhteydessä.

Jos asia on kokonaisuudessaan salassa pidettävä, salassa pidettävästä asiasta julkaistaan vain maininta.


Pöytäkirjassa tai viranhaltijan päätöksessä julkaistaan vain tietojen saatavuuden kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjaan sisältyvät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimuksen määräajan tai valitusajan päättyessä.


Pöytäkirjat ja päätökset on pidettävä julkisesti nähtävillä vähintään oikaisuvaatimukselle tai muutoksenhaulle varatun ajan.


Tällä sivulla julkaistavat viranhaltijoiden pöytäkirjat ovat: hallintojohtaja, kiinteistöpäällikkö, hautaustoimen päällikkö, keskusrekisterin johtaja, tietohallintipäällikkö, perhasiain neuvottelukeskuksen johtaja ja johtava sairaalapappi.

Viranhaltijapäätökset julkaistaan ensijaisesti vain ruotsiksi. Ota yhteyttä päätöksentekijälle jos haluat suomenkielisen käännöksen.