Siunaustilaisuus

 

Hautaan siunaaminen toimitetaan kirkkokäsi-kirjan mukaan. Hautaan siunaamisen ja vaihto-ehtona käytettävän hautaus- ja jumalan-palveluksen kaavat ovat uuden virsikirjan liitelehdillä. Siunaustilaisuuden yksityiskohdista, laulettavista virsistä ja muusta musiikista sovitaan siunausta toimittavan papin ja kanttorin kanssa. Hautajaismusiikin tulee soveltua tilaisuuden jumalanpalvelusluonteeseen.

Seurakuntayhtymän henkilökunta huolehtii alttarin kukista, mutta omaisten halutessa lisäkoristelua kirkkoon tai kappeliin, heidän on itse tilattava se ja ilmoitettava siitä suntiolle tai hautatoimistolle.

 

Siunaustilaisuus kirkossa

Arkku kannetaan kirkkoon (jalkopää edellä) noin 20 min. ennen siunaustilaisuuden alkua. Arkku voidaan myös kantaa sisään kellojensoiton alkaessa. Arkku sijoitetaan kuoriin pääpuoli alttarille päin.

Siunaustilaisuuden kulku:

I JOHDANTO                                         

 • Alkusoitto                                                
 • Sanomakellot                                                                                           
 • Virsi                                                          
 • Alkusiunaus                                              
 • Johdantosanat                                          
 • Rukous       

 II SANA                                                  

 • Raamatunluku                                          
 • Puhe                            

III SIUNAAMINEN

 • Siunaussanat
 • Rukous                              
 • Isa meidän - rukous

IV PÄÄTÖS

 • Herran siunaus
 • Virsi
 • Kukkien lasku
 • Virsi
 • Saattosoitto, jonka aikana vainajaa lähdetään viemään haudalle

Jos omaiset haluavat siunaustilaisuuteen muuta musiikkiohjelmaa, siitä on sovittava etukäteen papin ja kanttorin kanssa.

Kukkalaitteet lasketaan arkun viereen. Lähimmät omaiset tuovat kukkalaitteensa ensin. Kukkalaitteet voi laskea myös alkuvirren jälkeen tai vasta haudalla.

Loppuvirren jälkeen puetaan päällysvaatteet, otetaan kukkalaitteet (päinvastaisessa järjestyksessä kuin laskettaessa) ja lähdetään saattamaan vainajaa hautaan.

Loppusoiton aikana arkku kannetaan kirkosta. Kanttori aloittaa loppusoiton, kun kantajat ovat asettuneet arkun luo. Kantajat ovat päällysvaatteissa, käsineet kädessä ja hattu päässä. Arkun jälkeen saattoon liittyvät lähiomaiset ja sen jälkeen muut hautajaisvieraat.

 

Siunaustilaisuus Johanneksen kappelissa

Arkku viedään vahtimestarin toimesta kappeliin n. 30 min. ennen siunaustilaisuuden alkua. Muuten noudatetaan samaa ohjelmaa kuin kirkossa.