Purmon kirkon historia

Syksyllä 1772 purmolaiset ottivat käyttöön vastavalmistuneen kirkkonsa. Alahärmäläisen Antti Hakolan oletetaan toimineen sen rakennusmestarina. Seurakunta jatkoi edelleen Pedersören alaisena kappeliseurakuntana vuoteen 1867 saakka.

Oululaisen Sigvard I. Hedmanin maalaama alttaritaulu on vuodelta 1828. Se esittää Jeesusta ristillä. Sen alla on pienempi taulu, jonka aiheena on ehtoollinen. Sakastin oven yläpuolella on vuodelta 1747 peräisin oleva vanha alttaritaulu, jonka aiheena on Jumalan nimi. Taulu on luultavasti lahja emäseurakunnalta.

Saarnatuoli ja alttarin seinäkoroke ovat todennäköisesti alaähtäväläisen mestaripuuseppä Johan Johansson Jofsin tekemiä. Suuren kynttiläkruunun ostivat vuonna 1775 uset seurakuntalaiset yhdessä. Siinä on teksti: ”Gudi till ära och ”Överpurmo kyrka till prydnad” (Jumalan kunniaksi ja Ylipurmon kirkkoa koristamaan). Votiivilaivan, jossa on vuosiluku 1774, kerrotaan olevan pedersöreläisen rakennusmestari Klubbin tekemä. Itä- ja eteläristien välissä on suuri kynttilänjalka, jonka on ostanut purmolainen Jonas Storbacka vuonna 1840

Vuonna 1969 vihittiin käyttöön urut, jotka ovat Hans Heinrichin rakentamat. Niissä on 22 äänikertaa. Vanha lyypekkiläinen julkisivu on säilytetty.

Kerrotaan, että kirkonkellot on tehnyt Johan Jac. Mårtensson Tukholmassa. Isossakellossa on seuraava kirjoitus: ”O land, land, land! Hör Herrens ord!” (Oi maa, maa, maa! Kuule Herran sanaa!). Pikkukellosta voi lukea mm. Seuraavaa: ”När du hör mitt gälla ljus, lyd Guds ord i tro på Gud, som dig skapat återlöst med sitt blod och är din tröst.” (Kun kuulet kumisevan ääneni, noudata uskossa Jumalan sanaa, Jumalan, joka on luonut sinut, lunastanut verellään ja on sinun lohtusi).