Avoimet työpaikat

Tällä sivulla julkaistaan Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien avoinna olevat työpaikat.

Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä julistaa haettavaksi

SUNTION viran

Pääsääntöinen työpaikka on Ähtävällä, mutta suntio hoitaa työtehtäviä myös muissa seurakuntayhtymän kiinteistöissä. Siksi oletamme, että sinulla on ajokortti ja auto käytettävissä.

Haemme seurakuntatyöhön suuntautunutta henkilöä, jolla on ammatillinen koulutus tai tutkinto tai vastaava ammatillinen osaaminen ja työkokemus.

Suntion työtehtäviin kuuluu kirkollisten toimitusten ja kirkossa pidettävien tilaisuuksien valmistelu ja osallistuminen niihin sekä kirkon puhtaanapito. Suntion vastuualueeseen kuuluu  kirkon, seurakuntakodin, hautausmaan ja pappilan ulkoalueiden ylläpito sekä edellä mainittujen kiinteistöjen tekniikka ja valvonta. Työtehtäviin kuuluvat myös hautaamiset ja hoitohaudoista huolehtiminen sekä kesätyöntekijöiden työnjohto ja lisäksi varallaolo. Suntion on oltava töissä kolme viikonloppua neljästä.  

Suntiolta vaaditaan ruotsin kielen hyvää suullista taitoa ja suomen kielen tyydyttävää suullista taitoa tai ruotsin kielen tyydyttävää suullista taitoa ja suomen kielen hyvää suullista taitoa. Kielitaidot osoitetaan kielitodistuksella tai tutkinnosta saadulla todistuksella, kuten Valtioneuvoston asetuksessa suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003) säädetään.

Viranhaltijan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Virka otetaan vastaan 1.2.2019 tai sopimuksen mukaan. Valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus. Koeaika on 6 kuukautta. Palkka määrätään vaativuusryhmän 403 mukaan ja ehdot virkaehtosopimuksen, viran johtosäännön ja muiden sääntöjen mukaan.

Hakuaika päättyy 15.11.2018 klo 16.00. Yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitettava hakemus ansioluetteloineen on toimitettava osoitteeseen: Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä, Ebba Brahen puistikko 2, 68600 Pietarsaari, s-posti pedersorenejdens@evl.fi. Kirjekuoreen merkki: ”Ähtävän suntio”. Hakemuksia ei palauteta. 

Lisätietoja virasta antaa kiinteistöpäällikkö Daniel Wikström, 0403 100 402.

Pietarsaari, 25.10.2018

Yhteinen kirkkoneuvosto

*************

 

Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä hakee työsopimussuhteisiin kaksi 

KEITTÄJÄ/SIIVOOJAn sijaista

Keittäjältä/siivoojalta vaaditaan ammatillinen koulutus tai tutkinto tai vastaava ammatillinen osaaminen ja työkokemus.

Keittäjä/siivooja suunnittelee, valmistaa ja tarjoaa ruoka- ja kahviannoksia yhteistyössä muun keittiöhenkilökunnan kanssa. Keittäjä/siivooja osallistuu myös tilojen ylläpitosiivoukseen. Työhön kuuluu myös ilta- ja viikonlopputyötä. Keittäjä/siivoojan työtehtäviin kuuluu myös asiakaspalvelu.

Kokilta vaaditaan ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä suomen kielen hyvää suullista ja tyydyttävää kirjallista taitoa vaihtoehtoisesti ruotsin kielen hyvää suullista taitoa ja tyydyttävää kirjallista taitoa sekä suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa.

Työsuhteen pituus on aluksi 6 kuukautta ja työsuhde alkaa sopimuksen mukaan. Sijaisuutta voidaan tarvittaessa pidentää. Koeaika on 3 kuukautta. Palkka määräytyy vaativuusryhmän 303 mukaan ja ehdot virkaehtosopimuksen, työkuvauksen ja muiden sääntöjen mukaan.

Hakuaika päättyy 16.11.2018 klo 15.00. Hallintojohtajalle Diana Söderbacka osoitettava hakemus ansioluetteloineen on toimitettava osoitteeseen: Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä, PL 34, 68601 Pietarsaari, s-posti pedersorenejdens@evl.fi. Kirjekuoreen merkki: ”Keittäjä/siivooja”. Hakemuksia ei palauteta. 

Lisätietoja työstä antaa hallintojohtaja Diana Söderbacka puh. 040 310 0401 tai emäntä Katja Siltamäki puh. 040 310 0481 tai johtava emäntä Maarit Sauna-aho puh. 0403 100 409 (lomalla 1-11.11.). 

Pietarsaari, 1.11.2018

Hallintojohtaja